САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ       САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕПИС ! - виж тук

 

 

 

График за втора поправителна юнска сесия VІ клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
11.06.2018 г.
Български език и литература
14.00
12.06.2018 г. Физ. възпитание и спорт ООП
14.00
13.06.2018 г. Български език и литература - ИЧ
14.00
14.06.2018 г. Математика - ИЧ
14.00

 

 

 

 

График за втора поправителна юнска сесия VІI клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
11.06.2018 г.
Физическо възпитание и спорт - ЗИП
14.00
12.06.2018 г. Физическо възпитание и спорт- ЗП
14.00
13.06.2018 г.
Български език и литература - ЗИП
14.00
14.06.2018 г.
Математика - ЗИП
14.00

 

 

 График за първа поправителна мартенска сесия VІ клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
19.03.2018 г.
Български език и литература
14.00
20.03.2018 г. Английски език
14.00
21.03.2018 г. История и цивилизации
14.00
22.03.2018 г. Човекът и природата
14.00
23.03.2018 г. География и икономика
14.00
28.03.2018 г. Технологии и предприемачество
14.00

 

 


График за първа поправителна мартенска сесия VІI клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
19.03.2018 г.
Български език и литература
14.00
20.03.2018 г. Английски език
14.00
23.03.2018 г.
География
14.00
26.03.2018 г.
Физика и астрономия
14.00
27.03.2018 г.
Химия и опазване на околната среда
14.00
28.03.2018 г.
Технологии
14.00
29.03.2018 г.
Математика
14.00
30.03.2018 г.
Информационни технологии
14.00 


График за редовна декемврийска сесия VІ клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
08.12.2017 г.
Български език и литература
14.00
11.12.2017 г. Човекът и природата
14.00
12.12.2017 г. Математика
14.00
13.12.2017 г. Информационни технологии
14.00
14.12.2017 г. История и цивилизации
14.00
18.12.2017 г. Музика
14.00
19.12.2017 г.
Изобразително изкуство
14.00
     
График за редовна декемврийска сесия VІІ клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
08.12.2017 г.
Български език и литература
14.00
12.12.2017 г.
Математика
14.00
13.12.2017 г.
Информационни технологии
14.00
14.12.2017 г.
История и цивилизации
14.00
18.12.2017 г.
Музика
14.00
19.12.2017 г.
Изобразително изкуство
14.00
20.12.2017 г.
Биология и здравно образование
14.00