САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за редовна декемврийска сесия VІ клас

Дата
Учебен предмет
Начален час
08.12.2017 г.
Български език и литература
14.00
11.12.2017 г. Човекът и природата
14.00
12.12.2017 г. Математика
14.00
13.12.2017 г. Информационни технологии
14.00
14.12.2017 г. История и цивилизации
14.00
18.12.2017 г. Музика
14.00
19.12.2017 г.
Изобразително изкуство
14.00
     
График за редовна декемврийска сесия VІІ клас

       

Дата
Учебен предмет
Начален час
08.12.2017 г.
Български език и литература
14.00
12.12.2017 г.
Математика
14.00
13.12.2017 г.
Информационни технологии
14.00
14.12.2017 г.
История и цивилизации
14.00
18.12.2017 г.
Музика
14.00
19.12.2017 г.
Изобразително изкуство
14.00
20.12.2017 г.
Биология и здравно образование
14.00
     

  .