НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


                nvo1


Заповед № РД09-4131/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV клас, в VІІ клас и в Х клас през учебната 2017/2018 годинаІV клас

Български език и литература
10 май 2018 г.
Математика
14 май 2018 г.
Човекът и обществото
16 май 2018 г.
Човекът и природата
17 май 2018 г.
VІІ клас

Български език и литература
21 май 2018 г.
Математика
23 май 2018 г.Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН