НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


                nvo1
Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV клас, в VІІ клас и в Х клас през учебната 2021/2022 година


ІV клас

Български език и литература
26 май 2022 г., начало 10:00 часа.
Математика
27 май 2022 г., начало 10:00 часа.

Примерни тестове и материали за НВО IV можете да намерите на сайта на МОН - виж тукVІІ клас

Български език и литература
14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Математика
16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)
17 юни 2022 г., начало 10:00 часаПримерни тестове и материали за НВО VII можете да намерите на сайта на МОН - виж тук