НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


                nvo1
Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV клас, в VІІ клас и в Х клас през учебната 2018/2019 година


ІV клас

Български език и литература
09 май 2019 г.
Математика
10 май 2019 г.
Човекът и обществото
14 май 2019 г.
Човекът и природата
16 май 2019 г.

VІІ клас

Български език и литература
17 юни 2019 г.
Математика
19 юни 2019 г.
Чужд език (по желание на ученика)
21 юни 2019 г.Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН