ИНФОРМАЦИЯ


 

!!! ВАЖНО!!!

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.(виж тук)    

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.- виж тук

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.- виж тукПРИЕМ ЗА 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 - РЕД, СРОКОВЕ И КРИТЕРИИ - виж тук

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 виж тук
ГРАФИК НВО ЗА 4-ТИ И 7-МИ КЛАС 2024 Г. - виж тук