ВАКАНЦИИ


Заповед № РД09-4131/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през

учебната 2017/2018 година.
  
       
           

Есенна
01.11.2017 г. до 05.11.2017 г. вкл.
Коледна
23.12.2017 г. до 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна
03.02.2018 г. до 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна
31.03.2018 г. до 09.04.2018 г. вкл.
Неучебни дни

21.05.2018 г.
ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
23.05.2018 г.
втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.2018 г.
неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

07.02.2018 г.
Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

01.06.2018 г.
І - ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г.
V - VІІ клас (16 учебни седмици)