ВАКАНЦИИ

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна

05.02.2019 г.                                    – междусрочна

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII класНеучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 


06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по математика

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)


Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)

28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)


Обновено на: 27.10.2018 г.

 

Заповед № РД09-4131/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през

учебната 2017/2018 година.
  
       
           

Есенна
01.11.2017 г. до 05.11.2017 г. вкл.
Коледна
23.12.2017 г. до 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна
03.02.2018 г. до 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна
31.03.2018 г. до 09.04.2018 г. вкл.
Неучебни дни

21.05.2018 г.
ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
23.05.2018 г.
втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.2018 г.
неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

07.02.2018 г.
Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

01.06.2018 г.
І - ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г.
V - VІІ клас (16 учебни седмици)