УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК
       ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА - виж тук