УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

       ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - виж тук 

       ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ДАМЯНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА - виж тук