ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
       Състав на обществения съвет при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дамяница

1. Силвана Славейкова Цурева - председател - представител на родителската общественост

2. Любима Емануилова Цветкова - секретар - представител на училището

3. Боряна Стоянова Трушева - член - представител на ПРБК

4. Александра Стойчева Лазарова - член - представител на родителската общественост

5. Гергана Стефанова Стоянова - член - представител на родителската общественост