ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
       Състав на обществения съвет при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дамяница

1. Гергана Стефанова Стоянова - председател - родител

2. Веселина Григорова Ковачева - секретар - представител на ПС

3. Радостина Траянова - член - представител на фин. орган

4. Александра Стойчева Лазарова - член - представител на родителската общественост

5. Димитрина Златкова Илиева - член - представител на родителската общественост
Протокол N:1/07.09.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дамяница - виж тук
Протокол N:2/10.09.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дамяница - виж тук
Протокол N:3/17.03.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дамяница - виж тук
Протокол N:4/19.03.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дамяница - виж тук

Протокол N:5/16.04.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дамяница - виж тук