БЮДЖЕТ

 


       ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА
ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023г. (виж тук) И ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ КЪМ 30.09.2023г (виж тук) 
      ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА
ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021г. (виж тук) И ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ КЪМ 31.12.2021г (виж тук)       ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА
ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020г. (виж тук) И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ 31.12.2020 г. - виж тук       ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ 31.12.2019 г. - виж тук


 

       ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ 31.12.2019 г. - виж тук

 


       ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДАМЯНИЦА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ 30.09.2019 г. - виж тук


             КАСОВ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ДАМЯНИЦА КЪМ 30.09.2018 г. - виж тук


 


       КАСОВ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ДАМЯНИЦА КЪМ 30.06.2018 г. - виж тук