БЮДЖЕТ

       КАСОВ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ДАМЯНИЦА КЪМ 30.09.2018 г. - виж тук

       КАСОВ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ДАМЯНИЦА КЪМ 30.06.2018 г. - виж тук


 


       КАСОВ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ДАМЯНИЦА КЪМ 31.12.2017 г. - виж тук