ПРОЕКТИПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ " - виж тук

 


МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ +"- виж тук И (тук)

 


ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" - виж тук
ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН "-виж тук, СЕРТИФИКАТИ-виж тук