ДОБРЕ ДОШЛИ В УЕБ-САЙТА НА

ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

 

Първото училище в село Орман чифлик/преименувано през 1934 година в Дамяница/ е било открито през далечната 1919 година.То е от най-старите учебни заведения в Пиринския край. Бедни са думите на благодарност, бледи са спомените,които ни връщат назад, за да ни напомнят,че преди повече от 100 години будни и ученолюбиви българи са засяли семената на знанието в този изстрадал край на Родината.Засятото дава своя богат урожай . Със своята история и традиции училището се превръща в прите-гателен център за запазването на българщината не само в селото,но и в района.

И така през годините растат и се множат успехите на училището.Много са незабравимите моменти – те се помнят от всички.Хиляди са преминали през класните стаи и носят в сърцата  си спомена за училището и гордостта,че са следовници на училище с богата история.
Днес в красива и просторна сграда се обучават 120 ученика под ръководството на 15 учители и възпитатели.Със своята квалификация и професионални качества,с чувството си за отговорност те решават поставените задачи при обучението на децата.Училището е средищно – осигурен е транспорт с училищни автобуси за извозване на учениците от съседните села - с.Ново Делчево, с.Левуново, работи училищен стол в който се предлага вкусна храна за учениците от групите за целодневна организация на учебния ден.
Училището предоставя условия за съвременен образователен процес.Образователната концепция  е съобразена с интересите и потребностите на учениците.Разполага с добре оборудвани кабинети по химия, биология, физика и прекрасна закрита спортна база и открити спортни площадки за волейбол, баскетбол, хандбал, минифутболно игрище и много добре поддържана  библиотека с богат фонд, уникална сбирка по краезнание, в която е събрана историята на този район.
Училището предлага обучение в допълнително избираемичасове по БЕЛ, математика и физическа култура и спорт. В прекрасен компютърен кабинет, свързан с Интернет, се обучават учениците от V – VІІ клас. Постоянна грижа на ръководството е непрекъснатото обновяване и подобряване условията на обучение и труд в училището.
Учениците могат да се включат в допълнителни извънкласни дейности,които се предлагат в училището. Гордост за училището  е сбирката на групата по краезнание, отборът по тенис на маса, ученическият хандбал също е носил успехи на училището.