2023-2024 учебна година       УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /1/,/2/,/3/,/4/,/5/,/6/,/7/ КЛАС

 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА /1/,/2/,/3/,/4/,/5/,/6/,/7/ КЛАС

Организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисити- виж ТУК